Október

1. október

Úprimnosť je príležitosťou niečo povedať. Čistota je príležitosťou niečo urobiť. Pokora je príležitosťou niečím byť.