29. september

Cítim pokoru pred veľkosťou porozumenia mojej duše: pred zbožštením môjho fyzického vedomia, premenou môjho vonkajšieho tela, pred skutočným stelesnením Boha vo mne a pred dokonalým prejavením Boha v procese premeny.