27. september

Moja hrdosť na Boha je oprávnená, pretože som jeho verné dieťa.

Moja hrdosť na nevedomosť je ospravedlniteľná, pretože môj život je nevedomá a neosvietená nevinnosť. Nemôžem však očakávať, že budem ospravedlňovaný naveky.