13. september

Keď sa na prírodu pozeráme ľudským okom, vidíme ju ako neuspokojivé vyjadrenie zmyslu sveta. Keď sa však na prírodu pozeráme svetlom svojej duše, vidíme ju ako nanajvýš uspokojujúcu skúsenosť Boha v procese Jeho dokonalej Dokonalosti.