19. január

Poznanie hovorí, že toto je správne a tamto je nesprávne. Múdrosť koná správne veci a vyhýba sa nesprávnym. Duchovnosť stelesňuje cestu poznania a cieľ múdrosti.

Ak je poznanie prejavené, múdrosť rastie. Ak je múdrosť prejavená, duchovnosť stúpa.