3. júl

Vyslobodenie je dokonalým prejavením odriekania. Zrieknutie sa je objatím všetko napĺňajúceho svetla slobody.