2. jún

Odriekanie nemožno prikazovať.

Odriekanie nemožno vyžadovať.

Odriekanie musí rásť zvnútra.

Odriekanie musí prúdiť zvonka.

Človek sa zrieka márnosti svojej noci nevedomosti.

Boh ohlasuje človeka, svetlo Nekonečnosti.