27. máj

Boh je Pokušenie takmer nevyhnutné. Boh je Spása vždy božsky obdivuhodná a nanajvýš spoľahlivá. Naše túžiace srdce plače po Bohu – Pokušení. Naše ašpirujúce srdce plače po Bohu – Spáse.