20. máj

Viera. Čo je to viera? Je to najbezpečnejšia cesta k oslobodeniu. Oddanosť. Čo je to oddanosť? Je to najrýchlejšia cesta k oslobodeniu.