18. máj

Moja pokora neznamená, že chcem, aby ma svet ignoroval. To nie je pokora. Moja pokora chce, aby som nezakrýval svoju nevedomosť, ani nevystavoval na obdiv svoje poznanie. Byť sám so sebou veľmi nespokojný a preklínať svoj osud nie je znakom pokory. Skutočnými znakmi pokory sú neustála ašpirácia a vnútorný plač človeka po väčšom mieri, svetle a blaženosti.