13. máj

Moja myseľ oceňuje pravdu, keď ju vidí. Moje srdce obdivuje pravdu, keď ju cíti. Moje telo uctieva pravdu, keď ju chápe. Moja duša miluje pravdu jednoducho preto, že pravda existuje.