30. apríl

Ovládam sa, a preto sa teším z morálnej krásy. Rozširujem svoj mentálny obzor, a preto sa teším z intelektuálnej krásy. Ponáram sa hlboko do svojho vnútra, a preto sa teším z psychickej krásy. Odovzdávam sa svojmu vnútornému Kormidelníkovi, a preto sa teším z večnej, nekonečnej a nesmrteľnej Krásy.