24. apríl

Boh stvoril len jednu nemožnosť v celom svojom stvorení, a touto nemožnosťou je, že človek nemôže nenávidieť ľudstvo, ak skutočne miluje Boha.