18. apríl

Kto hovorí, že nemáš vieru? Keď aspiruješ, máš vieru v Boha. Keď túžiš, máš vieru v seba samého. Keď popieraš význam svojej vlastnej existencie, veríš v to nebožské. Nepochybne, vždy si obdarený vierou.