Január

1. január

Tristošesťdesiatpäť príležitostí realizovať Najvyššieho, odhaliť Najvyššieho a naplniť Najvyššieho.