90. Vzývanie

Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.
Môj život, Tvoj zlatý pluh.
Cieľ mojej cesty, Tvoj dušeplný sen.
Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.

Najvyšší, som Tvoja žiarivá Milosť.
Môj svet, Tvoje Nohy Svetla;
Môj dych, vták Tvojej Vízie.
Ty si jediná Pravda, jeden Život, jedna Tvár.
Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší, Najvyšší!
Klaniam sa ti, klaniam.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015