84. Myšlienka

Myšlienka je most
medzi Nebom a peklom.
Myšlienka je sila,
nekonečné magické kúzlo.

Myšlienka je nástroj,
ktorý máme používať v ľudskom živote.
Jej darom je úsmev,
jej triumfom je nôž múdrosti.

Čin je ovocie
vznešenej a úbohej myšlienky,
aby sme dokázali otvoriť a zatvoriť
Dvere Súcitu nášho Boha.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015