79. Vzácne

Nesmierne vzácna je Božia Vôľa,
nikto nemôže zničiť jej Silu.
Nesmierne vzácne sú ľudské slzy,
len ony môžu objať Božiu Hodinu.

Nesmierne vzácna je ľudská láska,
odhaľujúca jeho zlatú tvár.
Nesmierne vácny je Boží Dar,
Jeho všetko napĺňajúca Milosť.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015