79. Vzácne

Nesmierne vzácna je Božia Vôľa,
nikto nemôže zničiť jej Silu.
Nesmierne vzácne sú ľudské slzy,
len ony môžu objať Božiu Hodinu.

Nesmierne vzácna je ľudská láska,
odhaľujúca jeho zlatú tvár.
Nesmierne vácny je Boží Dar,
Jeho všetko napĺňajúca Milosť.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »