51. Kde

Kde raz Mier zaspieval,
stal som sa prúdiacou Milosťou môjho Otca.

Kde raz Láska zaspievala,
stal som sa žiarivou Tvárou môjho Otca.

Kde raz Pravda zaspievala,
stal som sa najvyšším Pretekom môjho Otca.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Moja flauta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo (knižne nevydané) v roku 2015.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Moja flauta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »