40. Môj život

Môj život sa začal s hrdosťou povinnosti.
Môj život bude žiť so svetlom krásy.
Môj život sa bude hrať s dušou skutočnosti.
Môj život sa skončí s výškou Božskosti.
Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015