18. Vždy a nikdy

Budeš ma milovať, Pane,
ak budem mať radšej nevedomosť?
“Budem ťa milovať,
tebe otvorím dvere Svojho Ducha.


Bueš ma milovať, Pane,
ak sa ožením s plameňmi pekla?
“Budem ťa milovať, Moje Oko zotne
jedovatý strom tvojho života.


Budeš ma milovať, Pane,
ak budem žiť s najdivšou smrťou?
“Budem ťa milovať,
do teba som zasial Svoj nesmrteľný Dych.


Budeš ma milovať, Pane,
ak prídem k Tebe sám?
“Nikdy!
Rýchlo so sebou priveď svet,
ináč budem plakať.


Sri Chinmoy, Moja flauta, (knižne nevydané), 2015