Odovzdanie

Keď sa odovzdávame v duchovnom živote, odovzdávame svoj nižší život vyššiemu životu. Odovzdávame svoj nižší život, lebo cítime, že naša vyššia časť je skutočne naša vlastná. Pravé odovzdanie znamená, že konečné vedome príjme vôľu a víziu nekonečnosti.

Musíme sa odovzdať iba Jedinému, v ktorého máme dokonalú vieru. Nebudeme sa odovzdávať myšlienkam, vôli, príkazom ani požiadavkám iných, aj keď sú nám nadradení vekom alebo pozíciou. Nie! Musíme sa odovzdať iba Tomu, v koho máme dokonalú vieru: Skutočnosti, vnútornému Kormidelníkovi. Iba tam získame svoje pravé naplnenie.