Osobný Boh a neosobný Boh

Osobný Boh a neosobný Boh je ten istý Boh. Osobný Boh k vám prichádza v tele. Môžete vidieť Jeho ramená, Jeho oči, Jeho nos a všetko. Bude veľmi žiarivý, bude nekonečne krajší než najkrajšia ľudská bytosť na zemi. Taký je Boh vo Svojom osobnom aspekte.

Neosobný aspekt Boha je Jeho nekonečná Energia, nekonečné Svetlo, nekonečná Sila. Človek, ktorý stojí pred vami, je osobný. Ale v okamihu, keď ukáže svoju silu alebo svoje schopnosti v akejkoľvek podobe, je tento aspekt neosobný. Človek, ktorý stojí pred vami je osobný, ale prejavenie jeho sily alebo schopnosti je neosobný aspekt. Keď prechováva svoje schopnosti, svoj potenciál, svoju silu, svoje svetlo, v tej chvíli je osobný. Ale keď prejavuje svoje schopnosti, toto prejavenie je neosobné. Boh je osobný aj neosobný. Má tvar a je bez tvaru, a súčasne prekonáva obidva aspekty: tvar aj beztvarosť.