Pomýlená totožnosť

Včera som šiel s Nirvikom a Baoulom kúpiť stroj. V obchode na majiteľovom pulte Nirvik zbadal dve malé maľby na kartičke. Nirvik je veľký milovník umenia. Priniesol mi tú kartičku a povedal: „Pozri, Guru, tvoje maľby!“ Bol si istý, stopercentne istý, že je to moja maľba. Keď sme však kartičku obrátili, bolo na nej meno niekoho iného. Pozeral som sa na to a povedal: „Ako to môže byť?“ Baoul mal tiež pocit, že je to moja maľba, ale na kartičke bolo napísané meno niekoho iného.

24. júla 1982