Poddať sa urážkam41

V Bombaji som nakupoval rámy na fotky. Zjednával som a zjednával kvôli dvom alebo trom rámom. Boh vie, že ma predavač urazil ponúkanou cenou a ja som ho urazil svojou!

Nakoniec som sa poddal urážkam predavača, pretože sa mi tie rámy veľmi páčili.


LS 132. 2. marca 1986