Vyháňanie ducha16

Keď som bol naposledy v Nemecku, išiel som si do jedného obchodu kúpiť francúzsku flautu.

Vo vnútri hral jeden muž veľmi nahlas na saxofón. Všetkým z tela vyháňal ducha!


LS 107. 25. mája 1985