115.

Boh nerozumie
najkomplikovanejším modlitbám
mysle.
Preto neodpovedá.