Môj Pán číta moje listy

Návrat na bsah

1.

Môj Pán číta
listy mojej vďačnosti a odovzdanosti
dlho predtým,
než robí čokoľvek iné.

2.

Myseľ
nachádza uspokojenie
v kritizovaní Boha.

3.

Vitál
nachádza uspokojenie
v neposlušnosti Bohu.

4.

Telo
nachádza uspokojenie
v zabúdaní na Boha.

5.

Srdce
nachádza uspokojenie
v uctievaní Boha.

6.

Duša
nachádza uspokojenie
v prejavovaní Boha.

7.

Ja nachádzam uspokojenie
v prehĺtaní
prachu Božích Nôh.

8.

Moja myseľ
chce vlastniť
Božiu Výšku.

9.

Moje srdce
si želá, aby ho vlastnila
Božia Hĺbka.

10.

Moja filozofia
je
nezávislý život.

11.

Božia Filozofia
je
existencia vzájomnej závislosti.

12.

Moja filozofia
je
prejavením
nadradenosti mojej mysle.

13.

Božia Filozofia
je
prejavením
blízkosti Jeho Srdca.

14.

Beda,
moje srdce sa bojí
ponárať.

15.

Beda,
moja myseľ sa bojí
stúpať.

16.

Beda,
môj vitál sa bojí
odovzdať.

17.

Beda,
moje telo sa bojí
prebudiť.

18.

Beda,
ja sa bojím
prekonávať.

19.

Keď Boh prichádza ku mne
ako Boh,
nerozumiem Mu.

20.

Keď Boh prichádza ku mne
ako človek,
neverím Mu.

21.

Keď Boh prichádza ku mne
ako Boh,
ignorujem Ho.

22.

Keď Boh prichádza ku mne
ako človek,
posmievam sa Mu.

23.

Keď Boh prichádza ku mne
ako Boh,
skrývam sa pred Ním.

24.

Keď Boh prichádza ku mne
ako človek,
utekám od Neho.

25.

Keď Boh prichádza ku mne
ako Boh,
poúčam Ho.

26.

Keď Boh prichádza ku mne
ako človek,
zrádzam Ho.

27.

Keď Boh prichádza ku mne
ako kvet,
milujem Ho.

28.

Keď Boh prichádza ku mne
ako dieťa,
cením si Ho.

29.

Keď Boh prichádza ku mne
ako Ten, kto obetuje Svoj Životný Dych,
okamžite sa s Ním zjednotím.

30.

Zabúdam
povedať Bohu,
že Ho milujem.

31.

Boh
mi zabúda povedať,
že ma potrebuje.

32.

Zabúdam
povedať Bohu,
že je výnimočný.

33.

Boh
mi zabúda povedať,
že nie som pominuteľný.

34.

Zabúdam
povedať Bohu,
že On je vždy dokonalý.

35.

Boh
mi zabúda povedať,
že mám vždy pravdu.

36.

Zabúdam
povedať Bohu,
že je nenahraditeľný.

37.

Boh
mi zabúda povedať,
že sme nerozluční.

38.

Úmyselne zabúdam
dotknúť sa
Božích žehnajúcich Nôh.

39.

Boh sa úmyselne zabúda
dotknúť
mojej pyšnej mysle.

40.

Zabúdam
sa spýtať Boha,
čím pre Neho som.

41.

Boh
sa ma zabúda spýtať,
čo pre Neho mám.

42.

O tom, že zabúdam
na Boha,
Boh nerozpráva.

43.

O tom, že Boh zabúda
na mňa,
rozprávam
dôrazne a otvorene.

44.

Môj Pane,
prosím, povedz mi otvorene,
či si myslíš
o mojom duchovnom živote.

45.

„Moje dieťa,
prosím, najskôr Mi povedz otvorene,
čo si myslíš
o Mojom bezpodmienečne
Odpúšťajúcom Srdci.

46.

Môj Pane,
prosím, povedz mi
raz a navždy,
či ma naozaj miluješ.

47.

„Moje dieťa,
prosím, povedz Mi
raz a navždy,
ak Ma skutočne miluješ,
potom prečo stále zostávaš
ďaleko odo Mňa?

48.

Moja myseľ
si nedokáže predstaviť,
ako môže byť moje srdce
také sebadávajúce.

49.

Moje srdce
si nedokáže predstaviť,
ako môže byť moja myseľ
taká neochotná.

50.

Moja myseľ
si nedokáže predstaviť,
ako Božie Srdce
inšpiruje moje srdce.

51.

Moje srdce
si nedokáže predstaviť,
ako samotná myšlienka
na Boha
mätie moju myseľ.

52.

Boh chce,
aby naša myseľ videla,
že Jeho stvorenie
je božsky krásne.

53.

Boh chce,
aby naše srdce cítilo,
že Jeho stvorenie
je nanajvýš plodné.

54.

Boh chce,
aby som sa pridal
k Jeho večne blaženému
stvoreniu.

55.

Nech moja myseľ
každý deň
hrá svoju úlohu
šľachetne.

56.

Nech moje srdce
každý deň
hrá svoju úlohu
modlitby plne.

57.

Nech môj život
každý deň
hrá svoju úlohu
bezvýhradne.

58.

Nech ja
každý deň
hrám svoju úlohu
bezpodmienečne.

59.

Nech strom ašpirácie môjho srdca
rastie každý deň,
aby dosiahol najväčšiu výšku.

60.

Nech sa vetvy oddanosti
môjho života
snažia každý deň dosiahnuť najväčšiu dĺžku.

61.

Nech môj vonkajší život
patrí
Slzám Večnosti.

62.

Nech môj vnútorný život
patrí
Úsmevom Nesmrteľnosti.

63.

Túžiaca myseľ
súťaží
so svetom.

64.

Ašpirujúce srdce
robí svet
úplným.

65.

Túžiaca myseľ
je skutočne
hladom po vlastníctve.

66.

Ašpirujúce srdce
je skutočne
jedlom odriekania.

67.

Túžiaca myseľ
je pochodom nášho života
dozadu.

68.

Ašpirujúce srdce
je behom nášho života
dopredu.

69.

Túžiaca myseľ hovorí:
„Chcem,
aj keď Boh nechce,
aby som to mala.

70.

Ašpirujúce srdce hovorí:
„Potrebujem len to,
čo Boh chce,
aby som potrebovalo.

71.

Smútok a slzy
mučia
túžiacu myseľ.

72.

Úsmevy a radosť
okamžite vítajú
ašpirujúce srdce.

73.

Túžiaca myseľ
si neuvedomuje,
že jej snaha
o hľadanie spokojnosti
je zbytočná.

74.

Ašpirujúce srdce
si ani nedokáže predstaviť,
že Boh má nekonečnú
Lásku, Mier a Blaženosť
pre ašpirujúce srdce.

75.

Túžiaca myseľ
je nevyhnutným
bozkom smrti.

76.

Ašpirujúce srdce
je nesmrteľným
objatím života.

77.

Túžiaca myseľ
zabíja pravú vôňu
nášho vnútorného života.

78.

Ašpirujúce srdce
vytvára novú krásu
v našom vonkajšom živote.

79.

Túžiaca myseľ
a Nekonečnosť
sa určite nestretnú.

80.

Ašpirujúce srdce
a Nesmrteľnosť
sa nielen stretnú,
ale stanú sa aj
neoddeliteľne jedným.

81.

Keď idem k Bohu,
Boh sa ma pýta:
„Moje dieťa,
kedy opäť prídeš?

82.

Keď Boh príde ku mne,
hovorím Mu:
„Nikdy som si nemyslel,
že opäť prídeš!

83.

Keď idem k Bohu,
Boh sa ma pýta:
„Moje dieťa,
nevieš,
kto skutočne si?

84.

Keď Boh prichádza ku mne,
pýtam sa Ho:
„Môj Pane,
chceš vôbec vedieť,
prečo trpím?

85.

Keď idem k Bohu,
som v úžase nad Božou
nepredstaviteľnou
Pohostinnosťou.

86.

Keď Boh prichádza ku mne,
je šokovaný, keď vidí
moju nezodpovednú
nevšímavosť.

87.

Keď idem k Bohu,
Boh sa ma prekvapujúco pýta:
„Moje dieťa,
čo ťa dnes ku Mne priviedlo?

88.

Keď Boh prichádza ku mne,
nahnevane sa ho pýtam:
„Môj Pane,
prečo si bol tak dlho preč?

89.

Keď idem k Bohu,
pripomína mi fakt,
že som zároveň
Jeho partnerom aj spolupracovníkom.

90.

Keď Boh prichádza ku mne,
hovorím Mu, že
moja myseľ Ho tajne obdivuje,
moje srdce Ho bezsenne miluje
a môj život Ho bezdycho uctieva.

91.

Snívajúci o mieri je ten,
kto všade rozosieva semienka mieru.

92.

Milovník mieru je ten,
kto všade pestuje blaženosť a pravdu.

93.

Zúfalo sa snažím
zmeniť
Myseľ Boha.

94.

Boh sa zúfalo snaží
otvoriť
oko mojej mysle.

95.

Neviem,
kde sa pripravuje
jedlo spasenia —
možno v Nebi.

96.

Určite viem,
že jedlo realizácie
sa pripravuje
tu na Zemi.

97.

Modlím sa k Bohu,
aby mi dal
všetko, čo má a čím je.

98.

Boh sa modlí ku mne,
aby som Mu dal
všetko, čo v skutočnosti
nepotrebujem.

99.

Modlím sa k Bohu,
aby mi dal
Svoju Krásu a Božskosť.

100.

Boh sa modlí ku mne,
aby som Mu dal
svoje povinnosti a
zodpovednosť.

101.

Pochybujúca myseľ
nedokáže predstaviť
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

102.

Pochybujúca myseľ
nedokáže vymazať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

103.

Pochybujúca myseľ
nedokáže naháňať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

104.

Pochybujúca myseľ
nedokáže bežať
s ašpirujúcim srdcom,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

105.

Pochybujúca myseľ
sa nedokáže postaviť
ašpirujúcemu srdcu,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

106.

Pochybujúca myseľ
nedokáže sledovať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko dokáže.

107.

Pochybujúca myseľ
nedokáže objať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to ľahko, určite
a s láskou dokáže.

108.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne ignorovať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

109.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne podceňovať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

110.

Pochybujúca myseľ
sa dokáže zjavne posmievať
ašpirujúcemu srdcu,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

111.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne klamať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

112.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne hrešiť
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

113.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne mučiť
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

114.

Pochybujúca myseľ
dokáže zjavne rozťať
ašpirujúce srdce,
ale ašpirujúce srdce
to nedokáže.

115.

Boh nerozumie
najkomplikovanejším modlitbám
mysle.

Preto neodpovedá.

116.

Boh ľahko rozumie
najjednoduchším modlitbám
srdca.

Preto
okamžite odpovedá.

117.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí zbavujú tvoj život bremena.

118.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí zmenšujú tvoj zármutok.

119.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí zväčšujú tvoju radosť.

120.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí nedokážu znášať
urážky a poníženia,
ktoré sa na teba sypú.

121.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí sa tešia z tvojich úspechov
a pokroku.

122.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí sa odvážia postaviť proti tvojim nepriateľom,
aby ťa zachránili.

123.

Praví priatelia
sú tí,
ktorých život sa skladá
z blaženosti sebaobetovania.

124.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí ti bezvýhradne
a bezpodmienečne
pomáhajú
v najväčšej tajnosti.

125.

Praví priatelia
sú tí,
ktorí úprimne znášajú
tvoje chyby.

126.

Praví priatelia
sú tí, ktorí považujú
tvoje chyby, veľké ako Himaláje,
za kopčeky mraveniska.

127.

Neviditeľný Boh
sa stáva viditeľným
v krásnych očiach
a mocných rukách
pravých priateľov.

128.

Boh-Srdce
žije veľmi hrdo
v srdci jednoty
pravých priateľov.

129.

Oslavovanie seba samého
spomaľuje
našu cestu k Bohu.

130.

Odmietanie seba samého
spomaľuje
našu cestu k Bohu.

131.

Presadzovanie seba samého
spomaľuje
našu cestu k Bohu.

132.

Popieranie seba samého
spomaľuje
našu cestu k Bohu.

133.

Urážanie seba samého
spomaľuje
našu cestu k Bohu.

134.

Prijatie seba samého,
založené na spoliehaní sa na Boha,
urýchľuje
našu cestu k Bohu.

135.

Boh sa ma pýta:
„Ako sa máš?

a nie:
„Kto si?

136.

Pýtam sa Boha:
„Kto si?

a:
„Prečo si?

137.

Boh ma žiada,
aby som Mu urobil
veľkú láskavosť:
„Usmej sa.

138.

Moja myseľ
namiesto mňa
odpovedá a delí sa
s Bohom
o svoju filozofiu,
úplne zadarmo:
„Nedávaj a neprijímaj.

139.

Moja myseľ chce naučiť
moje srdce
všetko, čo vie.

140.

Moje srdce chce naučiť
moju myseľ,
koho má milovať: Boha.

141.

Moja myseľ,
to sú
moje ranné otázky Bohu.

142.

Moje srdce,
to sú
moje večerné odpovede Bohu.

143.

Teraz je čas,
keď máme urobiť sami seba
dokonalými.

144.

Tu je to miesto,
kde máme naplniť
nášho Pána Najvyššieho.

145.

Odhodlanie je ocenenie,
ktoré moja myseľ dáva
môjmu srdcu.

146.

Uspokojenie je ocenenie,
ktoré moje srdce dáva
mojej mysli.

147.

Božie Oko
ma tajne
hreší.

148.

Božie Srdce
ma otvorene
chváli.

149.

Moja radosť je,
keď moje srdce
ťahá môj život nahor.

150.

Keď sa stávam
človekom úspechu,
prenasledujú ma obavy.

151.

Keď sa stávam
človekom pokroku,
Boh Sám prichádza,
aby ma objal.

152.

Moja myseľ ma často robí smutným
svojím
hladom po nadradenosti.

153.

Moje srdce mi vždy
dáva radosť
svojím
hladom po Božom Súcite.

154.

Nie som úplný,
keď ma ostatní
milujú.

155.

Som úplný,
keď milujem a potrebujem
len Boha.

156.

Keď som vo svojej duši,
som
samé osvietenie.

157.

Keď som vo svojom srdci,
som
samá ašpirácia.

158.

Keď som vo svojej mysli,
som
samá inšpirácia.

159.

Keď som vo svojom vitáli,
som
samé odhodlanie.

160.

Beda,
keď som vo svojom tele,
som
samé sklamanie.

161.

Snaž sa potešiť svoju myseľ.

Budeš mať nové meno:
Neúspech.


162.

Snaž sa potešiť svoje srdce.

Budeš mať nové meno:
Boží Úsmev.

163.

Moja myseľ musí prísť
na Božie
Pobrežie Dokonalosti.

164.

Moje srdce musí prísť
na Božie
Pobrežie Spokojnosti.

165.

Ja musím prísť
na pobrežie prekonávania seba samého.

166.

Ráno
Boh dáva môjmu srdcu
Svoju zvláštnu Lásku.

167.

Večer
Boh dáva môjmu životu
Svoj zvláštny Mier.

168.

Moje srdce
uspokojuje Boha
svojimi slzami oddanosti.

169.

Boh
uspokojuje moje srdce
Svojimi Súcitnými Úsmevmi.

170.

Boh —
Súcitné Srdce
dáva.

171.

Človek —
zmätená myseľ
odmieta.

172.

Keď Boh hovorí,
myseľ
nemá záujem
počúvať.

173.

Keď Boh hovorí,
srdce je pripravené,
ochotné a nadšené
počúvať.

174.

Moje srdce
je známe
svojím prúdom sĺz.

175.

Božie Srdce
je známe
svojou Fontánou Odpustenia.

176.

Božie Oko
ľaká
to zvieracie v nás.

177.

Božie Srdce
prebúdza
to ľudské v nás.

178.

Boží Život
sýti a uchováva
to božské v nás.

179.

Ašpirujúce srdce
sa vrhá
do každého Božieho projektu.

180.

Pochybujúca myseľ
je prekážkou
v každom Božom
projekte.

181.

Nech je naša ašpirácia
nádejou
pre súčasnú generáciu.

182.

Nech je naša realizácia
prísľubom
pre budúcu generáciu.

183.

Moja myseľ
ukazuje môjmu srdcu
nesprávnu cestu.

184.

Moje srdce
ukazuje mojej mysli
správnu cestu.

185.

Môj Pán ukazuje mojej mysli
a môjmu srdcu
Svoju Cestu:
„Poďte, Moje deti,
poďte do Domova
Môjho Srdca.