28.

Môj Pane,
bude môj život niekedy
iba Tvojím vlastníctvom?

„Moje dieťa,
v tej chvíli, keď ho odovzdáš Mne.“