27.

Môj Pane,
keď som bol mladý,
povedal Si mi,
že som príliš mladý na to,
aby som prijal duchovný život.
A teraz, keď som starý, príliš starý,
hovoríš mi, že nie som určený pre duchovný život.
Prečo Si mi to nepovedal,
ešte keď som bol dospelý
a mal som celý život pred sebou?

„Moje dieťa,
dovoľ Mi, aby Som ti to vysvetlil.
Bol si určený
pre duchovný život, ale nebol si pripravený,
nie si pripravený
a nikdy nebudeš pripravený na duchovný život,
kým nebudeš cítiť,
že duchovný život je jediný život
a žiadny iný život pre teba neexistuje.