11.

„Môj Pane,
ak budem mať dve nové oči,
nebudem schopný viacej si Ťa ceniť
a obdivovať Ťa?“

„Nie, Moje dieťa,
len vtedy budeš schopný
viacej si Ma ceniť a obdivovať Ma,
ak budeš viacej sýtiť
svoj hlad po Bohu.“