10.

Môj Pane, všetko má význam.
Smiem vedieť význam
Tvojho Súcitného Dychu?

„Moje dieťa,
Dych môjho Súcitu znamená
smrť tvojej nevedomosti!“