37.

Môžeš mať radosť. Nie je to také ťažké.

Len počúvaj spev vtákov skoro ráno. Môžeš počuť ich spev.

Na tvoje prekvapenie, radosť prišla.