37.

Môžeš mať radosť. Nie je to také ťažké.

Len počúvaj spev vtákov skoro ráno.

Môžeš počuť ich spev. Na tvoje prekvapenie, radosť prišla.

From:Sri Chinmoy,Láska, radosť, šťastie, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ljh