22.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že keď miluješ, vidíš dokonalosť svojho života. Môžeš vidieť túto lásku. Môžeš vidieť túto dokonalosť.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.