21.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že Boh neustále túži po láske ľudí. Môžeš cítiť Božiu túžbu.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.