19.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že keď miluješ, vidíš krásu svojho vlastného srdca. Môžeš milovať a môžeš vidieť krásu svojho vlastného srdca.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.