19.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že keď miluješ, vidíš krásu svojho vlastného srdca.

Môžeš milovať a môžeš vidieť krásu svojho vlastného srdca.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.

From:Sri Chinmoy,Láska, radosť, šťastie, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/ljh