17.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že každý o tebe rozpráva veľmi pekne. Môžeš cítiť, že o tebe rozprávajú veľmi pekne.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.