16.

Chceš lásku?

Môžeš cítiť lásku.

Skús cítiť, že ťa všetci potrebujú. Môžeš cítiť, že ťa potrebujú.

Pozri, cítiš lásku.

Pozri, dávaš lásku.