Dvaja bratia

V Indii je jeden známy príbeh o dvoch bratoch. Starší brat odišiel z domu a veľmi intenzívne sa modlil v hlbokom lese. Po dvanástich rokoch sa vrátil domov.

Mladší brat bol rád, že ho vidí. Požiadal ho: „Prosím, ukáž mi nejakú okultnú silu. Dvanásť dlhých rokov si cvičil jogu, zatiaľ čo ja som viedol obyčajný život. Prosím, ukáž mi, čo si dosiahol.“

Starší brat povedal: „Poď so mnou.“ Obaja bratia prešli cez dedinu a vydali sa k rieke. Na brehu rieky si starší brat sadol a vstúpil do hlbokej meditácie. Po chvíli sa postavil a prešiel rieku po hladine.

Mladší brat okamžite zavolal prievozníka, dal mu pár mincí a rýchlo sa nechal cez rieku previezť za svojím bratom. Keď sa znova stretli, mladší brat povedal: „Dvanásť rokov si tvrdo pracoval, aby si dosiahol niečo, čo ja môžem urobiť za päť minút? To je výsledok dlhých rokov tvojej duchovnej disciplíny a odriekania? Hanba, hanba!“

Starší brat si uvedomil, že hlúpo premárnil dvanásť rokov svojho života. Znova odišiel z domu, ale tentokrát hľadal iba Pravdu, iba Svetlo, iba Boha.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973