Otázka: Bráni človeku sexuálny život v získaní okultných síl prostredníctvom kundalini jogy?

Sri Chinmoy: Kundalini joga je joga absolútnej čistoty. Je to jeden z najposvätnejších druhov jogy a fyzická, vitálna, mentálna a psychická čistota tu má prvoradý význam. Tri hlavné nervy — ida, pingala a sušumna — budú pri akomkoľvek sexuálnom zážitku nesmierne a okamžite trpieť. A nie je to len fyzický vzťah, čo je škodlivé. Ak sa niekto teší z nižších vitálnych myšlienok, nečistých myšlienok vo svojej mysli, je to rovnako škodlivé. Sú mnohí, ktorí sa koncentrovali na centrá a boli blízko ich otvoreniu, ale bohužiaľ zostúpili do nižšieho vitálneho sveta. Sú mnohí indickí duchovní hľadajúci, ktorí povedali, že keď sa prebudí kundalini, vitálna horúčava, dynamická horúčava v jemnohmotnom tele im spôsobuje veľmi nepríjemný pocit. Táto energia pochádza z jemnohmotného tela, ale cítime ju vo fyzickom tele. Hľadajúci, ktorí sú veľmi blízko rozvinutiu duchovných síl, veľmi často zistia, že túto intenzívnu silu je príliš ťažké znášať. Takže vstúpia do bežného sveta nižšieho vitálu a stratia zážitok kundalini.

Nie je ťažké mať zážitok kundalini na minútu či dve, alebo na niekoľko dní. Najťažšie je otvoriť si centrá. Ale to nie je koniec našej cesty. Otvorenie centier nám dá psychickú silu, okultnú silu alebo duchovnú silu. Ale najdôležitejšie je žiť v Božškom vedomí.

Ak sa niekto chce naučiť okultizmus, mal by sa úplne vyhýbať dvom veciam. Hovorím o striktnom okultizme, nie o čiernej mágii a podobných veciach, ktoré môže praktizovať ktokoľvek. Tieto dve veci, ktorým sa musíme vyhýbať, sú strach a sex. Pokiaľ existuje nejaký strach, či už vo fyzickom, mentálnom alebo psychickom, potom sa veľké dynamické okultné sily nemôžu nikdy rozvinúť. A pokiaľ sú v človeku nižšie vitálne aktivity, sexuálny život a nečisté myšlienky, vtedy žiadna okultná sila nemôže vstúpiť.

Sri Chinmoy, Kundalini: Sila Matky, Sri Chinmoy Centrum, 1973