66

Výťah ašpirácie
je dostupný len v paláci srdca
a nie v chalúpke mysle.