65

Zmena práce
je odpočinkom.
To je to, čo ma naučil Boh.