48

Naše utrpenie neplatí vstupné do Neba,
ale naša odovzdanosť Bohu šťastne platí.