48

```

Naše utrpenie neplatí vstupné do Neba,

ale naša odovzdanosť Bohu šťastne platí. ```

From:Sri Chinmoy,Lietam, lietam a lietam, Agni Press, 1998
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/iaf