43

Moje ašpirujúce srdce chce byť
seba osvecujúcim miliardárom.