42

Moja pochybujúca myseľ chce byť
seba osvecujúcim vypočúvateľom.