32

Jeden let NIKDY nemôže dosiahnuť
výšku realizácie Boha.
Nespočetné zastávky
sú absolútne potrebné.