31

Vnútorný život človeka
je stále sa zvyšujúcou
a stále sa prehlbujúcou
Realizáciou.